Aktualności archiwum 6 - Strona Internetowa Płoszczyca sp z o.o.

Przejdź do treści

Aktualności archiwum

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikaty dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

25.06.2012 r.

W dniach od 14 do 15.05.2012 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednostka certyfikująca IMQ S.A. W Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 14001:2004 oraz normy BS OHSAS 18001:2007 przy produkcji wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych oraz usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.
Informujemy, że realizujemy projekt "Zwiększenie wydajności i jakości produkcji komponentów urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych"
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach dotacji dla MŚP działanie 3.4.4. współfinansowane przez Unię Europejską  


Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Copyright Płoszczyca sp. z o.o. 2010-2021
Wróć do spisu treści