Dotacje - Strona Internetowa Płoszczyca sp z o.o.

Przejdź do treści

Menu główne:

Dotacje

Województwo Małopolskie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
    


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. realizuje projekt
w ramach 3 Osi priorytetowej „ Przedsiębiorcza Małopolska” RPO WM 2014-2020, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ projektów B „Inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Cele projektu
Głównym celem projektu jest poprawa warunków rozwoju oraz zwiększona produktywność firmy PŁOSZCZYCA Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii wytwórczej na cele urządzeń instalacji OZE. Projekt będzie miał kluczowe znaczenie w zakresie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym w najbliższych latach. Projekt pozwoli na utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju firmy oraz na podniesienie poziomu konkurencyjności w następujących obszarach:
1. Podniesienie jakości i urozmaicenie oferty produktowej
2. Podniesienie innowacyjności firmy poprzez zaopatrzenie firmy w precyzyjne maszyny, charakteryzujące się wysoką sprawnością oraz wydajnością produkcyjną.
3. Skrócenie czasu realizacji zamówień w wyniku automatyzacji produkcji i zwiększenie wydajności,
4. Optymalizację ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia surowców, zużycia narzędzi i czasu pracy)
5. Zapewnienie dobrego poziomu bezpieczeństwa pracy
6. Poprawa ekologicznych aspektów procesu produkcyjnego - podniesienie stanu ochrony środowiska
7. Osiągnięcie możliwości elastycznej reakcji na potrzeby rynku
 

Planowane efekty
Na skutek przeprowadzonej realizacji projektu planowane są następujące efekty wpływające na rozwój aktywności przedsiębiorstwa poprzez:
1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy
2. Zwiększenie poziomu produkcji przedsiębiorstwa.
3. Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne.
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa (5-8 % po 12 miesiącach od udzielenia pomocy).

 
Wartość projektu: 799 500,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 357 500,00 PLNWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego