LABORATORIUM - Strona Internetowa Płoszczyca sp z o.o.

Przejdź do treści

Laboratorium


Laboratorium Badawcze z dniem 13.04.2014 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr certyfikatu: AB 1508 i działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Posiada personel kierowniczy i techniczny o uprawnieniach niezbędnych do świadczenia usług pomiarowych i doskonalenia Systemu Zarządzania, pozwalających na osiąganie celów jakościowych zawartych w Polityce Jakości, oraz zapewnienie zadowolenia klienta.


Pomiary prowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym na maszynie OPTIV CLASSIC 453 firmy Hexagon Metrology.
Maszyna wyposażona jest w głowicę Vision z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zmienne oświetlenie do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi innowacyjną metodą wizyjną a także sondę dotykową do pomiarów metodą stykową.
W ramach akredytacji Laboratorium Badawcze oferuje usługi pomiarowe w zakresie:


Przestrzennych pomiarów geometrycznych (długości, kąta ) metodą współrzęnościową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD

Metodą stykową

 • wymiary liniowe: zewnęrzne, wewnętrzne, mieszane i pośrednie w zakresie do 420mm,

 • wymiary kątowe w zakresie (0 ÷ 360)°.


Pomiarów odchyłek kształtu i położenia metodą współrzęnościową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.

Metodą stykową

 • prostoliniowość - na linii w zakresie do 420 mm

 • płaskość na powierzchni w zakresie do (320x420) mm

 • okrąłośćdla średnicy w zakresie do 320 mm

 • walcowość dla średnicy do 320 mm i długości w zakresie do 280 mm

 • równoległość, prostopadłość pozycja w zakresie: do 420 mm

 • współosiowość i współśrodkowość w zakresie do  320 mm

 • symetria


Maksymalna ładowność na stole pomiarowym: 60 kg.


Laboratorium wykonuje również pomiary poza akredytacją:

 • na maszynie pomiarowej metodą wizyjną (objęte systemem zarządzania)

 • na twardościomierzu firmy INNOVATEST typ CV-700 pomiary twardości metodami Rocwella, Vickersa i Brinella (poza systemem zarządzania).


W sprawie pomiarów należy kontaktować się pod numerami telefonów:

+
48 33 873 12 72 w. 14
+48 33 488 36 72 w. 14

lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres:

pomiary@ploszczyca.com
Informujemy, że realizujemy projekt "Zwiększenie wydajności i jakości produkcji komponentów urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych"
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach dotacji dla MŚP działanie 3.4.4. współfinansowane przez Unię Europejską  


Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Copyright Płoszczyca sp. z o.o. 2010-2021
Wróć do spisu treści