Polityka prywatności dotycząca danych osobowych kontrahentów

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
 2. Nazywamy się PŁOSZCZYCA sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Zatorze (przy ul. Władysława Grabskiego 6). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres biuro@ploszczyca.com lub telefonicznie pod nr +48 33 872 12 72, +48 33 488 36 72.

 3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy z Tobą oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych.

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b. RODO

  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  oraz art. 6. ust. 1 lit. c. RODO

  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 5. Jakie dane osobowe przetwarzamy
 6. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. adres email,
  3. numer telefonu,
  4. numer fax,
  5. nick w komunikatorze internetowym (np. Gadu-Gadu),
  6. adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  7. firma, pod którą działasz,
  8. NIP lub EURO NIP,
  9. REGON,
  10. historia naszych transakcji z Tobą.

 7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
 8. Twoje dane osobowe ujawniamy w wymaganym zakresie organom administracji państwowej, uprawnionym do tego z mocy prawa (jak np. organy podatkowe).

  Twoje dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w pewnej części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie. Korzystamy w tym zakresie jedynie z renomowanych dostawców. W stosownej umowie z tymi podmiotami zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

  Dla obsługi systemu informatycznego korzystamy ze wsparcia zewnętrznych profesjonalnych podmiotów. Przy okazji ich świadczenia, mogą mieć dostęp do niektórych Twoich danych osobowych. W stosownej umowie z tymi podmiotamiem zagwarantowaliśmy, że powierzone im Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 10. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak to jest niezbędne do celów podatkowych, czyli – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa – przez 5 lat podatkowych. Zapewne dobrze wiesz, że pięć lat podatkowych może oznaczać sześć, a niekiedy prawie siedem lat kalendarzowych.

  Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. na podstawie umowy ramowej), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

 11. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
 12. Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 13. Skarga do organu nadzorczego
 14. Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO.

 15. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
 16. Zbieramy Twoje dane osobowe zakresie koniecznym do zawarcia i wykonania umowy. Cześć danych jest również niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości). Niepodanie danych osobowych przez Ciebie niestety uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 17. Skąd mamy Twoje dane osobowe
 18. Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie.

 19. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
 20. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO.