Polityka prywatności dotycząca danych osobowych kontrahentów

 1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć
 2. Nazywamy się PŁOSZCZYCA sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze i jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Nasze biuro znajduje się w Zatorze (przy ul. Władysława Grabskiego 6). Możesz skontaktować się z nami również za pośrednictwem e-mail na adres biuro@ploszczyca.com lub telefonicznie pod nr +48 33 872 12 72, +48 33 488 36 72.

 3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe
 4. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f. RODO

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

  Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, ochrona przed ew. roszczeniami odszkodowawczymi (rejestr zawiera stosowne oświadczenia odwiedzającego w tym zakresie), a także chęć stosowania procedur wynikających z certyfikacji ISO.

 5. Jakie dane osobowe przetwarzamy
 6. Przetwarzamy następujące Twoje dane osobowe:

  1. imię i nazwisko,
  2. datę odwiedzin w zakładzie produkcyjnym należącym do nas,
  3. dane (zapisy obrazu) z monitoringu wizyjnego.

 7. Komu ujawniamy Twoje dane osobowe
 8. Twoje dane osobowe mogą być ujawnione podmiotowi zewnętrznemu świadczącymi dla nas usługi z zakresu ochrony fizycznej. Podmiot ten ma również dostęp do nagrań z monitoringu wizyjnego. W stosownej umowie z tym podmiotem zagwarantowaliśmy, że powierzone mu Twoje dane nie będą transferowane do krajów trzecich.

 9. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe
 10. Czas przechowywania danych osobowych zawartych w zapisach z monitoringu wizyjnego wynosi jeden miesiąc.

  Czas przechowywania danych osobowych zawartych w rejestrze odwiedzających wynosi 5 lat.

 11. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw
 12. Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

  Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych praw, proszę skontaktuj się z nami przez e-mail, na adres przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres biuro@ploszczyca.pl. Możesz też skontaktować się z nami w tym celu telefonicznie pod nr +48 33 872 12 72, +48 33 488 36 72.

 13. Skarga do organu nadzorczego
 14. Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – możesz złożyć skargę m.in. pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, możesz również uzyskać bardziej szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) na stronie internetowej.

 15. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami
 16. Zbieranie przez nas Twoich danych nie jest powiązane z żadnymi umowami nas łączącymi.

 17. Skąd mamy Twoje dane osobowe
 18. Twoje dane osobowe mamy wyłącznie od Ciebie.

 19. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
 20. Nie przetwarzamy Twoich danych w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy ich profilowania w rozumieniu przyjętym przez RODO. W szczególności stosowany przez nas monitoring wizyjny nie posiada funkcji rozpoznawania twarzy, czy obiektów (jedynie utrwala obraz).