Aktualności

Aktualności z życia firmy

25.09.2023r.

Nasza Firma Inwestuje w Panele Fotowoltaiczne

Płoszczyca sp. z o.o. dba nie tylko o najwyższą jakość swoich wyrobów oraz usług ale również o środowisko i lokalną społeczność. Jednym z naszych głównych celów działalności jest zrównoważony rozwój, dlatego firma wdraża działania mające na celu redukcję negatywnego odziaływania na środowisko.

Jedną z takich inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej. Będąc partnerem dla wielu firm wiemy jak ważne jest redukowanie śladu węglowego, dlatego nasza firma wdraża działania pro środowiskowe. Czerpiąc energię ze słońca nie tylko ograniczamy zużycie surowców naturalnych, zmniejszamy realnie zakup energii tradycyjnej, ale również redukujemy znacznie emisję dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów cieplarnianych. Wykorzystanie tego odnawialnego źródła jest również bardziej korzystne dla lokalnej społeczności gdyż nie generuje hałasu oraz jest bez emisyjne, ponadto zużyte ogniwa mogą być poddane recyklingowi.

Zakup instalacji fotowoltaicznej jest jednym z naszych pierwszych kroków do dywersyfikacji źródeł energii oraz naszym wkładem w ochronę planety.

Zdjęcie paneli fotowoltaicznych
Archiwum
× Modal image