Archiwum

Archiwalne aktualności z życia firmy

25.09.2023r.

Nasza Firma Inwestuje w Panele Fotowoltaiczne

Płoszczyca sp. z o.o. dba nie tylko o najwyższą jakość swoich wyrobów oraz usług ale również o środowisko i lokalną społeczność. Jednym z naszych głównych celów działalności jest zrównoważony rozwój, dlatego firma wdraża działania mające na celu redukcję negatywnego odziaływania na środowisko.

Jedną z takich inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej. Będąc partnerem dla wielu firm wiemy jak ważne jest redukowanie śladu węglowego, dlatego nasza firma wdraża działania pro środowiskowe. Czerpiąc energię ze słońca nie tylko ograniczamy zużycie surowców naturalnych, zmniejszamy realnie zakup energii tradycyjnej, ale również redukujemy znacznie emisję dwutlenku węgla oraz pozostałych gazów cieplarnianych. Wykorzystanie tego odnawialnego źródła jest również bardziej korzystne dla lokalnej społeczności gdyż nie generuje hałasu oraz jest bez emisyjne, ponadto zużyte ogniwa mogą być poddane recyklingowi.

Zakup instalacji fotowoltaicznej jest jednym z naszych pierwszych kroków do dywersyfikacji źródeł energii oraz naszym wkładem w ochronę planety.

Zdjęcie paneli fotowoltaicznych

10.03.2022r.

Ogłoszenie wyniku w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego usługi doradczej (1).

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

10.03.2022r.

Ogłoszenie wyniku w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego usługi doradczej (2).

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

07.03.2022r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej (1).

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie ofertowe, Wzór oferty

07.03.2022r.

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi doradczej (2).

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie ofertowe, Wzór oferty

30.03.2021r.

Informacja o wyniku postępowania na dostawę elektrycznego wózka widłowego

Wynik do wglądu w poniższym liniku: Protokół postępowania

17.03.2021r.

Zaproszenie do składania ofert

Na dostawę elektrycznego wózka widłowego 1 szt. Kod CPV: 4241510-2. Szczegóły w poniższych linkach: Zapytanie ofertowe, Formularz oferty

05.04.2018r.

Informacja o wyniku postepowania dotyczącego dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższym linku: Wyniki postępowania

29.12.2017r.

Informacja o zmianie formy działalności gospodarczej.

Z dniem 29.12.2017 r. zmieniła się forma prowadzonej działalności gospodarczej na społkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa "Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca" zmienia się na "Płoszczyca społka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Szczegółowa informacja w ponizszym linku: Treść informacji

27.03.2018r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie, Załącznik

21.03.2018r.

Anulowanie zapytania ofetowego na zakup 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższm linku: Pismo o anulowaniu

21.03.2018r.

Anulowanie zapytania ofetowego na zakup 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższm linku: Pismo o anulowaniu

14.03.2018r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie ofertowe, Załączniki do zapytania

02.02.2018r.

"Złota Łuska" dla Płoszczyca sp. z o.o

Pierwszego lutego w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości podczas której zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Burmistrza Zatora "Złota Łuska".

Pragniemy poinformować, że przedsiębiorstwo "Płoszczyca społka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymało nagrodę w kategorii "Firma Roku".

zczegółowa informacja oraz galeria zdjęć na stronach www.zator.pl i kulturalnypowiat.pl

Złota łuska

06.12.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postepowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.

Szczegóły ogłoszenia w ponizszym linku: Treść ogłoszenia

22.11.2016r.

Zapytanie dotyczące dostawy prasy mimośrodowej o nacisku 40T

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty, Oświadczenie o braku powiązań, Tabela z parametrami technicznymi

03.10.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na rozbudowę budynku produkcyjnego o cześć produkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami, utwardzeniem terenu.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

30.09.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego dostawy 1szt. plotera przemysłowego.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

28.09.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 60T.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

20.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy plotera.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. plotera przemysłowego.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

15.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy mimośrodowej.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 60T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

15.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy mimośrodowej.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 25T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

14.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy.

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy budynku produkcyjnego o część produkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami, utwardzeniem terenu.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

26.05.2014r.

Laboratorium badawcze otrzymało certyfikat akredytacji.

W dniach 18 i 19 lutego 2014 roku odbył się audyt akredytacyjny Laboratorium Badawczego. W jego wyniku w dniu 13 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Nr AB 1508 stwierdzający, że nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie pomiarów metodą stykową.

Labolatorium certyfikat

25.06.2012r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikaty dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W dniach od 14 do 15.05.2012 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednostka certyfikująca IMQ S.A. W Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 14001:2004 oraz normy BS OHSAS 18001:2007 przy produkcji wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych oraz usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO

06.12.2011r.

Uroczyste otwarcie nowego zakładu.

W dniu 06 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca zlokalizowanego w Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

03.10.2011r.

Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca w nowej siedzibie.

Z początkiem października 2011 r. firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca przeniosła swoją siedzibę do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Nowa siedziba powstała w stosunkowo krótkim czasie, co pozwoliło na sprawne przeniesienie produkcji z Wadowic oraz stworzenie pracownikom odpowiednich warunków pracy.

Dzieki inwestycji w Zatorze, firma zyskala nowe możliwości rozwoju.

Zdjęcie budynku z przodu
Zdjęcie holu
Zdjęcie budynku z tyłu

21.09.2010r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

W dniach od 29 do 30.07.2010 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością.

Jednostka certyfikująca IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że System Zarządzania Jakością wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 przy produkcji wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych oraz usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Labolatorium certyfikat

25.06.2010r.

Wizualizacja nowej siedziby firmy Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca.

Wizualizacja nowej siedziby firmy Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca wraz z halą produkcyjną która zostanie wybudowana w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie 2010 r. Planowane zakończenie w trzecim kwartale 2011 roku.

Wizualizacja nr 1
Wizualizacja nr 2
Wizualizacja nr 3

30.11.2009r.

ZPHiU Witold Płoszczyca uruchomi nowy zakład

Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca będzie pierwszą firmą, która uruchomi swóją działalność w nowoutworzonej podstrefie w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku ZPHiU zamierza zainwestować blisko 5 mln złotych w budowę nowego zakładu produkcyjnego w Zatorze i rozruch linii technologicznych.

Wojewoda małopolski Stanisław Kracik udzielił niedawno zezwolenia na działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmie ZPHiU Wilod Płoszczyca z Wadowic. Zdaniem wojewody małopolskiego Stanisława Kracika nowe firmy w strefie to dodatkowy zysk dla regionu.

- Cieszy fakt, że jest to firma z polskim kapitałem, która ma pomysł na rozwój - mówił wojewoda małopolski Stanisław Kracik. ZPHiU Witold Płoszczyca z Wadowic zamierza wybudowaćw przyszłym roku halę produkcyjną w Zatorze w podstrefie ekonomicznej. Wybór tej miejscowości na budowę nowego zakładu nie jest przypadkowy.

Bliskość autostrady A4, a tym samym szybki i łatwy dojazd, połączenie między aglomeracjami śląską i małopolską ma duża szansę na dalszy rozwój zakładu i działalności produkcyjnej. Istniejąca od ponad 18 lat firma zatrudnia w tej chwili 24 osoby i produkuje komponenty dla branży elektronicznej.

- Nowa inwestycja da szansę na zatrudnienie dodatkowych pracowników - zaznacza Witold Płoszczyca. Jego inwestycja będzie pierwszą w nowoutworzonej podstrefie w Zatorze. Koszt uruchomienia hali produkcyjnej wyniesie 4-5 mln zł. Właściciel zakładu zamierza zwiększyć zatrudnienie o 15 nowych pracowników. Krakowska strefa zaczynała od obszaru 66 hektarów, by po kilku rozszerzeniach zająć blisko 530 hektarów na terenie 17 gmin głównie w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. Strefa działa na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dla obszarów zagrożonych bezrobociem i funkcjonować będzie do końca 2020 roku.

Firma Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca powstała w 1991 r. Początkowo profil produkcji obejmował drobne elementy metalowe dla firm z branży tapicerskiej.

- W kolejnych latach nastąpił rozwój zarówno możliwości technologicznych jak i możliwości wytwórczych, kierunek rozwoju firmy został skierowany w stronę produkcji elementów metali kolorowych do urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych na zlecenie klienta, co zaowocowało rozpoczęciem współpracy z firmami z branży elektronicznej i elektrotechnicznej - mówi Witold Płoszczyca, właściciel ZPHiU.

Jego zakład jest typową małą firmą, w której cały proces produkcyjny oparty jest na doświadczeniu zawodowym i specjalistycznym właściciela, jego kwalifikacjach menadzerskich oraz na wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej. Wypracowane przez firmę środki były systematycznie inwestowane w park maszynowy aby zwiększyć i poszerzyć możliwości produkcyjne.

Głównymi klientami Z.P.H i U. Witold Płoszczyca są firmy krajowe i zagraniczne z branży elektronicznej i elektrotechnicznej, oraz hurtownie artykułów meblowych, tapicerskich i budowlanych. Zakład produkuje szeroki asortyment akcesoriów i elementów dla przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, budowlanego i meblowego.

Dziś aby zwiększyć swoją konkurencyjność oraz zapewnić najwyższą jakość wyrobów, Witold Płoszczyca wdraża Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Gwarancją jakości jest też fakt, iż w ZPHiU pracuje od lat wykwalifikowana załoga, a firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym.

- W związku z realizacją projektu nie zmieni się charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Firma nadal będzie produkować niezbędny osprzęt dla przemysłu elektronicznego - zapewnia Witold Płoszczyca.

Następne etapy strategii rozwojowej przedsiębiorstwa przewiduje dalsze rozszerzanie powierzchni produkcyjnej i parku maszynowego. Planowana inwestycja w Zatorze jest w pełni zgodna z Regionalnymi Strategiami Innowacji na lata 2007-2013, których misją i głównym celem jest podniesienie nowoczesności i konkurencyjności gospodarki, w szczególności poprzez wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Certyfikat 1
Certyfikat 2
× Modal image