Archiwum

Archiwalne aktualności z życia firmy

05.04.2018r.

Informacja o wyniku postepowania dotyczącego dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższym linku: Wyniki postępowania

29.12.2017r.

Informacja o zmianie formy działalności gospodarczej.

Z dniem 29.12.2017 r. zmieniła się forma prowadzonej działalności gospodarczej na społkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nazwa "Zakład Produkcji Handlu i Usług Witold Płoszczyca" zmienia się na "Płoszczyca społka z ograniczoną odpowiedzialnością".

Szczegółowa informacja w ponizszym linku: Treść informacji

27.03.2018r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie, Załącznik

21.03.2018r.

Anulowanie zapytania ofetowego na zakup 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższm linku: Pismo o anulowaniu

21.03.2018r.

Anulowanie zapytania ofetowego na zakup 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły w poniższm linku: Pismo o anulowaniu

14.03.2018r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. wycinarki wodnej CNC.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Zapytanie ofertowe, Załączniki do zapytania

02.02.2018r.

"Złota Łuska" dla Płoszczyca sp. z o.o

Pierwszego lutego w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Zatorze odbyła się Zatorska Gala Przedsiębiorczości podczas której zostały wręczone Nagrody Gospodarcze Burmistrza Zatora "Złota Łuska".

Pragniemy poinformować, że przedsiębiorstwo "Płoszczyca społka z ograniczoną odpowiedzialnością" otrzymało nagrodę w kategorii "Firma Roku".

zczegółowa informacja oraz galeria zdjęć na stronach www.zator.pl i kulturalnypowiat.pl

Złota łuska

06.12.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postepowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.

Szczegóły ogłoszenia w ponizszym linku: Treść ogłoszenia

22.11.2016r.

Zapytanie dotyczące dostawy prasy mimośrodowej o nacisku 40T

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 40T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty, Oświadczenie o braku powiązań, Tabela z parametrami technicznymi

04.11.2016r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Umowa dotyczy półmilionowego wsparcia jakie z RPO otrzyma przedsiębiorca rozbudowujący park maszynowy firmy. Inwestycja ma zwiększyć wydajność i jakość produkcji elementów urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Linki do artykułów z innych stron: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Strona Urzędu Miasta w Zatorze

03.10.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na rozbudowę budynku produkcyjnego o cześć produkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami, utwardzeniem terenu.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

30.09.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego dostawy 1szt. plotera przemysłowego.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

28.09.2016r.

Ogłoszenie wyniku postępowania.

Ogłoszenie wyniku postępowania dotyczącego dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 60T.

Szczegóły ogłoszenia w poniższym linku: Treść ogłoszenia

20.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy plotera.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. plotera przemysłowego.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

15.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy mimośrodowej.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 60T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

15.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy prasy mimośrodowej.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 1szt. prasy mimośrodowej o nacisku 25T.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

14.09.2016r.

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy.

Zapytanie ofertowe dotyczące rozbudowy budynku produkcyjnego o część produkcyjną wraz z wewnętrznymi instalacjami, utwardzeniem terenu.

Szczegóły zapytania do pobrania w poniższych linkach: Treść ogłoszenia, Wzór oferty

26.05.2014r.

Laboratorium badawcze otrzymało certyfikat akredytacji.

W dniach 18 i 19 lutego 2014 roku odbył się audyt akredytacyjny Laboratorium Badawczego. W jego wyniku w dniu 13 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacji Nr AB 1508 stwierdzający, że nasze laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie pomiarów metodą stykową.

Labolatorium certyfikat

25.06.2012r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikaty dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W dniach od 14 do 15.05.2012 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Jednostka certyfikująca IMQ S.A. W Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 14001:2004 oraz normy BS OHSAS 18001:2007 przy produkcji wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych oraz usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Certyfikat ISO
Certyfikat ISO

06.12.2011r.

Uroczyste otwarcie nowego zakładu.

W dniu 06 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego zakładu Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca zlokalizowanego w Zatorskiej Strefie Aktywności Gospodarczej.

03.10.2011r.

Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca w nowej siedzibie.

Z początkiem października 2011 r. firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca przeniosła swoją siedzibę do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zatorze.

Nowa siedziba powstała w stosunkowo krótkim czasie, co pozwoliło na sprawne przeniesienie produkcji z Wadowic oraz stworzenie pracownikom odpowiednich warunków pracy.

Dzieki inwestycji w Zatorze, firma zyskala nowe możliwości rozwoju.

Zdjęcie budynku z przodu
Zdjęcie holu
Zdjęcie budynku z tyłu

21.09.2010r.

Firma Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

W dniach od 29 do 30.07.2010 r. został przeprowadzony audyt certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością.

Jednostka certyfikująca IMQ S.A. Przedstawicielstwo w Polsce w wyniku audytu stwierdziła, że System Zarządzania Jakością wdrożony w naszej firmie spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 przy produkcji wyrobów z metalu i tworzyw sztucznych oraz usług w zakresie obróbki metali i tworzyw sztucznych.

Labolatorium certyfikat

25.06.2010r.

Wizualizacja nowej siedziby firmy Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca.

Wizualizacja nowej siedziby firmy Z.P.H. i U. Witold Płoszczyca wraz z halą produkcyjną która zostanie wybudowana w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie 2010 r. Planowane zakończenie w trzecim kwartale 2011 roku.

Wizualizacja nr 1
Wizualizacja nr 2
Wizualizacja nr 3

30.11.2009r.

ZPHiU Witold Płoszczyca uruchomi nowy zakład

Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca będzie pierwszą firmą, która uruchomi swóją działalność w nowoutworzonej podstrefie w Zatorze w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2010 roku ZPHiU zamierza zainwestować blisko 5 mln złotych w budowę nowego zakładu produkcyjnego w Zatorze i rozruch linii technologicznych.

Wojewoda małopolski Stanisław Kracik udzielił niedawno zezwolenia na działalność w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej firmie ZPHiU Wilod Płoszczyca z Wadowic. Zdaniem wojewody małopolskiego Stanisława Kracika nowe firmy w strefie to dodatkowy zysk dla regionu.

- Cieszy fakt, że jest to firma z polskim kapitałem, która ma pomysł na rozwój - mówił wojewoda małopolski Stanisław Kracik. ZPHiU Witold Płoszczyca z Wadowic zamierza wybudowaćw przyszłym roku halę produkcyjną w Zatorze w podstrefie ekonomicznej. Wybór tej miejscowości na budowę nowego zakładu nie jest przypadkowy.

Bliskość autostrady A4, a tym samym szybki i łatwy dojazd, połączenie między aglomeracjami śląską i małopolską ma duża szansę na dalszy rozwój zakładu i działalności produkcyjnej. Istniejąca od ponad 18 lat firma zatrudnia w tej chwili 24 osoby i produkuje komponenty dla branży elektronicznej.

- Nowa inwestycja da szansę na zatrudnienie dodatkowych pracowników - zaznacza Witold Płoszczyca. Jego inwestycja będzie pierwszą w nowoutworzonej podstrefie w Zatorze. Koszt uruchomienia hali produkcyjnej wyniesie 4-5 mln zł. Właściciel zakładu zamierza zwiększyć zatrudnienie o 15 nowych pracowników. Krakowska strefa zaczynała od obszaru 66 hektarów, by po kilku rozszerzeniach zająć blisko 530 hektarów na terenie 17 gmin głównie w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. Strefa działa na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dla obszarów zagrożonych bezrobociem i funkcjonować będzie do końca 2020 roku.

Firma Zakład Produkcji, Handlu i Usług Witold Płoszczyca powstała w 1991 r. Początkowo profil produkcji obejmował drobne elementy metalowe dla firm z branży tapicerskiej.

- W kolejnych latach nastąpił rozwój zarówno możliwości technologicznych jak i możliwości wytwórczych, kierunek rozwoju firmy został skierowany w stronę produkcji elementów metali kolorowych do urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych na zlecenie klienta, co zaowocowało rozpoczęciem współpracy z firmami z branży elektronicznej i elektrotechnicznej - mówi Witold Płoszczyca, właściciel ZPHiU.

Jego zakład jest typową małą firmą, w której cały proces produkcyjny oparty jest na doświadczeniu zawodowym i specjalistycznym właściciela, jego kwalifikacjach menadzerskich oraz na wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej. Wypracowane przez firmę środki były systematycznie inwestowane w park maszynowy aby zwiększyć i poszerzyć możliwości produkcyjne.

Głównymi klientami Z.P.H i U. Witold Płoszczyca są firmy krajowe i zagraniczne z branży elektronicznej i elektrotechnicznej, oraz hurtownie artykułów meblowych, tapicerskich i budowlanych. Zakład produkuje szeroki asortyment akcesoriów i elementów dla przemysłu elektronicznego, elektrotechnicznego, budowlanego i meblowego.

Dziś aby zwiększyć swoją konkurencyjność oraz zapewnić najwyższą jakość wyrobów, Witold Płoszczyca wdraża Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2005. Gwarancją jakości jest też fakt, iż w ZPHiU pracuje od lat wykwalifikowana załoga, a firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym.

- W związku z realizacją projektu nie zmieni się charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Firma nadal będzie produkować niezbędny osprzęt dla przemysłu elektronicznego - zapewnia Witold Płoszczyca.

Następne etapy strategii rozwojowej przedsiębiorstwa przewiduje dalsze rozszerzanie powierzchni produkcyjnej i parku maszynowego. Planowana inwestycja w Zatorze jest w pełni zgodna z Regionalnymi Strategiami Innowacji na lata 2007-2013, których misją i głównym celem jest podniesienie nowoczesności i konkurencyjności gospodarki, w szczególności poprzez wspomaganie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Certyfikat 1
Certyfikat 2
× Modal image