Laboratorium pomiarowe

Informacje o laboratorium pomiarowym

O laboratorium

Laboratorium Badawcze z dniem 13.04.2014 roku otrzymało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr certyfikatu: AB 1508 i działa zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Posiada personel kierowniczy i techniczny o uprawnieniach niezbędnych do świadczenia usług pomiarowych i doskonalenia Systemu Zarządzania, pozwalających na osiąganie celów jakościowych zawartych w Polityce Jakości oraz zapewnienie zadowolenia klienta.

Certyfikat Labolatorium
Polityka Jakości

Pomiary prowadzone są w pomieszczeniu klimatyzowanym na maszynie OPTIV CLASSIC 453 firmy Hexagon Metrology. Maszyna wyposażona jest w głowicę Vision z kamerą CCD o wysokiej rozdzielczości oraz zmienne oświetlenie do pomiarów złożonych powierzchni i krawędzi innowacyjną metodą wizyjną a także sondę dotykową do pomiarów metodą stykową.

W ramach akredytacji Laboratorium Badawcze oferuje usługi pomiarowe w zakresie:

Przestrzennych pomiarów geometrycznych (długości, kąta ) metodą współrzęnościową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD

Metodą stykową

Pomiarów odchyłek kształtu i położenia metodą współrzęnościową z wykorzystaniem lub bez wykorzystania matematycznych modeli z systemów CAD.

Metodą stykową

Maksymalna ładowność na stole pomiarowym: 60 kg.

Laboratorium wykonuje również pomiary poza akredytacją:

W sprawie pomiarów należy kontaktować się pod numerami telefonów:

+48 33 873 12 72 w. 14
+48 33 488 36 72 w. 14

lub za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres:

pomiary@ploszczyca.com

× Modal image